(…) (…)

Email gebruik

Op dit moment wordt er nog gebruikt gemaakt van gmail adressen binnen de molen. Het is echter beter om per functie een naam@lonnekermolen.nl email adres te gebruiken. Ten eerste is het centraal te beheren en ten tweede wordt de verzonden mail ook opgeslagen in dit centrale account.

Voorbeeld:
Alle bestellingen van de webwinkel komen nu binnen op bestellen@lonnekermolen.nl. De mail wordt echter doorgestuurd naar lonnekermolen@gmail.com. Als iemand van ons wil antwoorden dan is de afzender dit gmail adres ipv bestellen@lonnekermolen.nl.

Alle overige informatie komt direct binnen op lonnekermolen@gmail.com. Het uit elkaar houden van de soorten mails wordt hier door dus snel verwarrend.

Een extra voordeel van gescheiden mail adressen met afzender .xxx@lonnekermolen.nl is dat meerdere personen deze op hun mobiel op pc kunnen installeren. Het werk drukt dus niet perse allemaal op de schouders van 1 persoon.

Er zitten geen kosten aan het aanmaken van deze eigen email adressen.